Pedagóg: Mgr. Martin Benikovský, PhD.

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3
010 01 Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Gumanová

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Škultétyho 10
040 01 Košice

Pedagóg: Mgr. Jana Solgová

Gymnázium
Senecká 2
902 01 Pezinok

Pedagóg: Marianna Pavelková

Gymnázium J. Hollého
Na hlinách 7279/30
Trnava

Pedagóg: PhDr. Monika Bogyóová

Gymnázium
Školská 26
Vráble

Pedagóg: Eva Lešníková

Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 325/25
974 09 Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Marcela Kratkoczká

Gymnázium
Grösslingová 18
Bratislava

Pedagóg: Jana Komorová

Gymnázium
Ul. Ladislava Sáru č. 1
841 04 Bratislava

Pedagóg: Beáta Pecková

Gymnázium Jura Hronca
Spojená škola Novohradská 3
821 09 Bratislava

Pedagóg: Mgr. Anna Vančová

Gymnázium
Metodova 2
Bratislava

Anasoft litera
Simona Fochlerová
pr@anasoftlitera.com

Literárne informačné centrum
Marek Vadas
vadas@litcentrum.sk

© 2017 René | Všetky práva vyhradené